Lőrincz László: Mongólia története

 

(Gondolat, 1977)

Az ajánlás nem a hátsó borítón, hanem a díszborítón van.
A szerző, akinek több műve jelent meg a mongolok történetéről, kultúrájáról, az őskortól tárgyalja Mongólia múltját. A legújabb kutatások eredményeit felhasználva írja le az itt lakó törzsek, törzsszövetségek keletkezését és sorsát, a mongol népek törté
netét az állam kialakulása előtt. Behatóan foglalkozik a mongol állam keletkezésével, Dzsingisz szerepével, háborúival. Kifejti a hódító háborúk okait, következményeit. A Dzsingisz halálát követő széttagolódás leírása után külön-külön megrajzolja az új államok történetét, a mongol dinasztia uralma alatt álló Kínáét, Turkesztánét, Iránét az ilkánok uralkodása idején, az Aranyhordáét. Mongólia a 17. sz.-ban a mandzsu birodalomhoz került, 1911—12-ben nemzeti-felszabadító mozgalom következményeként teokratikus állam alakult itt ki, majd pedig, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatására a népi forradalmi erők győzelme következett. A szerző részletesen foglalkozik a Mongol Népköztársaság külső és belső küzdelmeivel, gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődésével, színes és érdekes képet ad az ország mai helyzetéről is.